1.1 In coma of net niet?


Open transcript

1. In coma of net niet?
  1. In coma of net niet?
  2. Black-out
  3. Bloedalcoholgehaltemeter
Inhoud

Lesmateriaal

Wie is kinderarts Bas Zegers?
Opdracht: Waargebeurd verhaal!
Video: Wat is een black-out door alcoholgebruik?
Transcript video
Video: Voorbeelden van ervaringsdeskundigen van black-outs door alcoholgebruik!
Transcript video
Video : Verschil tussen sterk- en zwakalcoholhoudende dranken!
Transcript video
Lesmateriaal